รัฐบาลแคนาดามีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา
และบุคลากรของไทย จำนวน 2 ทุนภายใต้ชื่อโครงการ
The Canada-ASEAN Schoolarship and Educational Exchanges
for Development (SEED) แก่นักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Educanada
หรือแสกน QR Code ด้านล่างนี้ หมดเขตวันที่ 5 มีนาคม 2563

The Canada-ASEAN Scholarship and Educational Exchanges for Development (SEED)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *